نوع ملک: <span>هاستل سنتی</span>

هاستل سنتی

21 ملک یافت شد

اقامتگاه بومگردی”بامحمود”اتاق۴ کد-۲۹۵۹

قشم،گورزین بالا

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”بامحمود”اتاق۴ کد-۲۹۵۹ اقامتگاه بومگردی”بامحمود”اتاق۴ کد-۲۹۵۹ ، بعضی روزها موسیقی پخش میشود.…

قیمت 80,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی”بامحمود”اتاق۲ کد-۲۹۷۳

قشم

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”بامحمود”اتاق۲ کد-۲۹۷۳ اقامتگاه بومگردی”بامحمود”اتاق۲ کد-۲۹۷۳ ،اقامتگاه بوم گردی بامحمود در استان…

قیمت 80,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۱ کد-۲۹۸۶

قشم،روستای باسعیدرو

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۱ کد-۲۹۸۶ اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۱ کد-۲۹۸۶ ، بوم…

قیمت 40,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۳ کد-۲۹۸۸

قشم،روستای باسعیدو

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۳ کد-۲۹۸۸ اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۳ کد-۲۹۸۸ ،صبحانه همراه…

قیمت 40,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی “چاهکوه” اتاق ۴ کد-۳۰۰۲

قشم،روستاچاهوشرقی

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “چاهکوه” اتاق ۴ کد-۳۰۰۲ اقامتگاه بومگردی “چاهکوه” اتاق ۴ کد-۳۰۰۲…

قیمت 50,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی”چاهکوه اتاق ۴ کد-۲۹۵۴

قشم

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”چاهکوه اتاق ۴ کد-۲۹۵۴ اقامتگاه بومگردی”چاهکوه اتاق ۴ کد-۲۹۵۴ ،اقامتگاه بومگردی…

قیمت 50,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button