نوع ملک: <span>خانه روستایی</span>

خانه روستایی

44 ملک یافت شد

اقامتگاه بومگردی”بامحمود”اتاق۴ کد-۲۹۵۹

قشم،گورزین بالا

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”بامحمود”اتاق۴ کد-۲۹۵۹ اقامتگاه بومگردی”بامحمود”اتاق۴ کد-۲۹۵۹ ، بعضی روزها موسیقی پخش میشود.…

قیمت 80,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بوم گردی”پرویز”اتاق داهیر کد-۲۹۷۵

قشم،روستای طبل

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بوم گردی”پرویز”اتاق داهیر کد-۲۹۷۵ اقامتگاه بوم گردی”پرویز”اتاق داهیر کد-۲۹۷۵ ،اقامت در…

قیمت 85,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بوم گردی”لرد”اتاق صحاره کد-۲۹۸۰

قشم،سوزا

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بوم گردی”لرد”اتاق صحاره کد-۲۹۸۰ اقامتگاه بوم گردی”لرد”اتاق صحاره کد-۲۹۸۰ ،اقامتگاه بوم…

قیمت 390,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بوم گردی”لرد”اتاق بادگیر کد-۲۹۸۱

قشم،سوزا

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بوم گردی”لرد”اتاق بادگیر کد-۲۹۸۱ اقامتگاه بوم گردی”لرد”اتاق بادگیر کد-۲۹۸۱ ، اقامت…

قیمت 440,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه خانه دوست اتاق بادگیر VIP کد-۲۹۸۲

قشم،سوزا

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه خانه دوست اتاق بادگیر VIP کد-۲۹۸۲ اقامتگاه خانه دوست اتاق بادگیر…

قیمت 360,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی سینگو اتاق لوکس کد-۲۹۷۱

قشم،روستای گورزین

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی سینگو اتاق لوکس کد-۲۹۷۱ اقامتگاه بومگردی سینگو اتاق لوکس کد-۲۹۷۱…

قیمت 400,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button