نوع ملک: <span>ویلا ساحلی</span>

ویلا ساحلی

9 ملک یافت شد

اقامتگاه بوم گردی”پرویز”اتاق انکاس کد-۲۹۷۶

قشم،روستای طبل

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بوم گردی”پرویز”اتاق انکاس کد-۲۹۷۶ اقامتگاه بوم گردی”پرویز”اتاق انکاس کد-۲۹۷۶ ، اقامت…

قیمت 85,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بوم گردی”لرد”اتاق صحاره کد-۲۹۸۰

قشم،سوزا

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بوم گردی”لرد”اتاق صحاره کد-۲۹۸۰ اقامتگاه بوم گردی”لرد”اتاق صحاره کد-۲۹۸۰ ،اقامتگاه بوم…

قیمت 390,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی “سینگو” اتاق سنتی کد-۲۹۷۲

قشم

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “سینگو” اتاق سنتی کد-۲۹۷۲ اقامتگاه بومگردی “سینگو” اتاق سنتی کد-۲۹۷۲…

قیمت 150,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بوم گردی”پرویز”اتاق گیگ قشم کد-۲۹۷۴

قشم،روستای طبل

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بوم گردی”پرویز”اتاق گیگ قشم کد-۲۹۷۴ اقامتگاه بوم گردی”پرویز”اتاق گیگ قشم کد-۲۹۷۴…

قیمت 85,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره روزانه ویلا قشم کد-۲۹۶۴

قشم

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره روزانه ویلا قشم کد-۲۹۶۴ اجاره روزانه ویلا قشم کد-۲۹۶۴ ،ویلایی مبله…

قیمت 400,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه ویلایی سوزا قشم کد-۲۹۶۵

قشم

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه ویلایی سوزا قشم کد-۲۹۶۵ اقامتگاه ویلایی سوزا قشم کد-۲۹۶۵ ، خانه…

قیمت 129,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button