موقعیت ملک: <span>شیب دراز</span>

شیب دراز

8 ملک یافت شد

اقامتگاه بومگردی “سینگو” اتاق سنتی کد-۲۹۷۲

قشم

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “سینگو” اتاق سنتی کد-۲۹۷۲ اقامتگاه بومگردی “سینگو” اتاق سنتی کد-۲۹۷۲…

قیمت 150,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق۱ کد-۲۹۹۲

قشم، روستای شیب دراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق۱ کد-۲۹۹۲ اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق۱ کد-۲۹۹۲ ،بوم گردی “دریای جنوب”…

قیمت 90,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق۲ کد-۲۹۹۳

قشم،شیب دراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق۲ کد-۲۹۹۳ اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق۲ کد-۲۹۹۳ ،اقامت در این بومگردی…

قیمت 90,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق ۳ کد-۲۹۹۴

قشم، روستای شیب دراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق ۳ کد-۲۹۹۴ اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق ۳ کد-۲۹۹۴ ،اقامت در…

قیمت 90,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق۵ کد-۲۹۹۵

قشم،شیب دراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق۵ کد-۲۹۹۵ اقامتگاه بومگردی”دریای جنوب”اتاق۵ کد-۲۹۹۵ ، اقامت در این…

قیمت 90,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی “دریای جنوب” اتاق ۶ کد-۲۹۹۶

قشم،شیب دراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “دریای جنوب” اتاق ۶ کد-۲۹۹۶ اقامتگاه بومگردی “دریای جنوب” اتاق…

قیمت 90,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button