موقعیت ملک: <span>روستای کانی</span>

روستای کانی

4 ملک یافت شد

اقامتگاه بومگردی”جهان نمک”اتاق۴ کد-۲۹۷۹

قشم،روستای کانی

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”جهان نمک”اتاق۴ کد-۲۹۷۹ اقامتگاه بومگردی”جهان نمک”اتاق۴ کد-۲۹۷۹ ، اقامت در این…

قیمت 45,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی “جهان نمک” اتاق۱ کد-۲۹۸۹

قشم،روستای کانی

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “جهان نمک” اتاق۱ کد-۲۹۸۹ اقامتگاه بومگردی “جهان نمک” اتاق۱ کد-۲۹۸۹…

قیمت 50,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی “جهان نمک” اتاق ۳ کد-۲۹۹۰

قشم،روستاکانی

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “جهان نمک” اتاق ۳ کد-۲۹۹۰ اقامتگاه بومگردی “جهان نمک” اتاق…

قیمت 45,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی “جهان نمک” اتاق ۲ کد-۲۹۹۱

قشم،روستا کانی

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “جهان نمک” اتاق ۲ کد-۲۹۹۱ اقامتگاه بومگردی “جهان نمک” اتاق…

قیمت 45,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button