موقعیت ملک: <span>روستای باسعیدو</span>

روستای باسعیدو

3 ملک یافت شد

اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۲ کد-۲۹۸۷

قشم،روستای باسعیدو

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۲ کد-۲۹۸۷ اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۲ کد-۲۹۸۷ ، صبحانه…

قیمت 40,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۱ کد-۲۹۸۶

قشم،روستای باسعیدرو

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۱ کد-۲۹۸۶ اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۱ کد-۲۹۸۶ ، بوم…

قیمت 40,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۳ کد-۲۹۸۸

قشم،روستای باسعیدو

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۳ کد-۲۹۸۸ اقامتگاه بومگردی”کدخدا باسعید”اتاق سنتی۳ کد-۲۹۸۸ ،صبحانه همراه…

قیمت 40,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button